Xây dựng Công viên Thống nhất tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Thứ sáu, 02/12/2022 15:17
Ngày 1-12, HĐND tỉnh Quảng Trị cho hay, vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên Thống nhất tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.
Đồng bào cả nước hân hoan thăm di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.
Đồng bào cả nước hân hoan thăm di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Thời gian thực hiện 2023 -2025, với mục tiêu đầu tư, tu bổ bảo tồn công viên Thống nhất là công viên chuyên đề lịch sử, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, phát huy hiệu quả và giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của di tích. Cùng thời điểm này, HĐND tỉnh cũng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Dự án nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước của các thế hệ người Việt Nam, đồng thời tạo ra điểm đến du lịch cho tỉnh và cả nước nói chung. Kinh phí đầu tư cho dự án là 90 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương, địa điểm thực hiện gồm thị xã Quảng Trị, H.Hải Lăng và H.Triệu Phong, thời gian từ 2023-2025.

Bảo Hà