Xây dựng Đảng bộ CAQ Cẩm Lệ đoàn kết, dân chủ, kỷ cương vì nhân dân phục vụ

Thứ sáu, 08/05/2020 12:03

Hôm nay (8-5), Đảng bộ CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) tổ chức Đại hội lần thứ IV- nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với CAQ Cẩm Lệ trong định hướng xây dựng, phát triển vững mạnh toàn diện về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Báo Công an TP Đà Nẵng đã phỏng vấn Đại tá Đặng Văn Khuôn- Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAQ Cẩm Lệ, người lãnh đạo cao nhất của CAQ Cẩm Lệ xuyên suốt nhiệm kỳ III (2015-2020).

CAQ Cẩm Lệ (ngoài cùng bên trái) nhận Cờ thi đua của UBND TP Đà Nẵng năm 2019. 

P.V: Thưa Đại tá, xin Đại tá cho biết những kết quả nổi bật mà Đảng bộ CAQ Cẩm Lệ đã đạt được trong nhiệm kỳ III (2015-2020)?

Đại tá Đặng Văn Khuôn: Nhiệm kỳ 2015-2020, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND và Giám đốc CATP, Đảng bộ CAQ  đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn vững mạnh, tổ chức cơ sở Đảng đã được kiện toàn, phát huy vai trò lãnh đạo từ Đảng ủy đến các chi bộ, ban chỉ huy CAQ đến CA các phường, đội. Hầu hết, cán bộ chiến sĩ (CBCS) CAQ Cẩm Lệ bố trí phù hợp với năng lực, sở trường và chuyên ngành đào tạo nên phát huy được hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cụ thể, ở lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm (PCTP), Đảng bộ CAQ Cẩm Lệ tập trung chỉ đạo tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm kiềm chế và giảm các loại tội phạm cố ý gây thương tích, giết người, cướp giật, trộm cắp, ma túy, cờ bạc và tệ nạn xã hội…; phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy trong cộng đồng, tăng cường quản lý địa bàn và  cư trú; tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch chuyên đề, đấu tranh với tội phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, bảo kê… Theo đó, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật cơ bản được kiểm soát, kiềm chế; công tác bắt giam giữ, xử lý tội phạm đảm bảo, đúng theo quy định pháp luật. Trên các lĩnh vực quản lý hành chính về TTATXH, xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ,  xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng… CAQ cũng đạt được kết quả tích cực. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình, có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu được tuyên dương, khen thưởng. Trong nhiệm kỳ III, Đảng bộ có 5 năm đạt danh hiệu "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh" và 2 năm vinh danh "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu". Ngoài ra, CAQ đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" 5 năm liên tục, trong đó 2 năm nhận Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND và 2 năm nhận Cờ thi đua của UBND TP Đà Nẵng.

P.V: Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, theo Đại tá, CAQ Cẩm Lệ cần rút ra những bài học kinh nghiệm gì trong thực tiễn công tác?

Đại tá Đặng Văn Khuôn: Từ những thành quả và các hạn chế trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III đề ra,  CAQ Cẩm Lệ xác định phải thường xuyên bám sát, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết của Quận ủy, Đảng ủy CATP, từ đó chủ động xây dựng và hoàn thiện chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện trong Đảng bộ phù hợp với tình hình thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng. Chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương để triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch công tác nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Cần phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, quy chế làm việc của Đảng ủy CAQ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; theo dõi dư luận, nắm tình hình đảng viên, kịp thời phát hiện những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, xử lý kịp thời. Có chính sách khuyến khích CBCS đề đạt những biện pháp, phương pháp đổi mới, khoa học, sáng tạo để nâng cao hiệu quả công tác; nhân rộng các gương điển hình, tiên tiến, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng CAQ. Giữ vững mối liên hệ với quần chúng nhân dân, coi đây là nguồn sức mạnh to lớn trong công tác CA.

Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng CAQ Cẩm Lệ.

P.V: Xin Đại tá chia sẻ một vài nét cơ bản về phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ CAQ Cẩm Lệ nhiệm kỳ IV (2020-2025)?

Đại tá Đặng Văn Khuôn: Tư tưởng chủ đạo suốt nhiệm kỳ đến của Đảng bộ CAQ Cẩm Lệ là "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, vì nhân dân phục vụ". Để đạt được mục tiêu này, Đảng bộ tiếp tục xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong toàn đơn vị, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên; quan tâm công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, của ngành; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên.  Phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ "Trong sạch vững mạnh", CAQ đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng". Tập trung lực lượng thực hiện tốt hơn nữa các biện pháp, công tác nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy chính quyền trong phòng ngừa đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực địch. Không để xảy ra những vụ việc phức tạp, bị động bất ngờ; tấn công mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác quản nhà nước về ANTT, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Giữ vững an ninh chính trị, đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ và tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình ANTT, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Cụ thể, trong nhiệm kỳ IV, Đảng bộ CAQ Cẩm Lệ phấn đấu tỷ lệ khám phá các vụ án đạt từ 85% trở lên, trọng án đạt từ 95 - 100%. Không để xảy ra tội phạm băng nhóm, hoạt động xã hội đen; không để xảy ra trọng án liên quan đến giết người cướp tài sản. Phấn đấu tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, quản lý chặt chẽ ngành nghề kinh doanh có điều kiện; xây dựng 95% tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trường học không có tội phạm và tệ nạn xã hội, đạt chuẩn về ANTT.

P.V: Cảm ơn Đại tá về cuộc phỏng vấn này.

Nguyên Thảo (thực hiện)