Xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy"

Thứ sáu, 10/02/2023 11:57
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ban ngành, địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ năm 2023, với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy nổ cũng như thiệt hại do cháy, nổ gây ra; ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tổ chức nắm tình hình, điều tra cơ bản, bảo đảm 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và cứu nạn cứu hộ phải được lập hồ sơ quản lý theo quy định; xác lập địa bàn, khu vực trọng điểm, cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ có khả năng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi xảy ra cháy, nổ để tăng cường các biện pháp quản lý; phối hợp, hướng dẫn UBND các cấp tổ chức khảo sát, thống kê các hộ gia đình sử dụng nhà ở kết hợp làm nơi sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy nổ, hoặc ở liền kề; các khu phố trong khu dân cư, làng nghề, ngõ, hẻm tập trung đông dân cư có chiều dài từ 50m trở lên mà xe chữa cháy không tiếp cận được theo địa bàn khu dân cư. Qua đó, lập danh sách và xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” trong tất cả cộng đồng dân cư; xây dựng 100% “Điểm chữa cháy công cộng”… Th.Hà