Xem xét kỷ luật Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh

Thứ năm, 17/12/2020 15:18

UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo kết quả kỳ họp thứ 3 và thứ 4. Tại các kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có liên quan đến vi phạm tại Sở GD-ĐT Hà Tĩnh.

Sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trần Trung Dũng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT và một số tập thể, cá nhân, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Với cương vị Giám đốc Sở GD-ĐT, đồng chí Trần Trung Dũng đã ban hành quy định về phân công nhiệm vụ, biệt phái viên chức có một số nội dung không đúng quy định; thiếu trách nhiệm, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong việc thi chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyển công tác, biệt phái giáo viên các trường THPT. Đồng chí Phan Đình Lai, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Trưởng phòng TC-CB thiếu trách nhiệm, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu về công tác cán bộ và quản lý viên chức. Các vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Trần Trung Dũng và đồng chí Phan Đình Lai đã gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành GD-ĐT Hà Tĩnh và cá nhân.

X.S