Xòe Thái được đệ trình xin công nhận là di sản văn hóa phi vật thể

Thứ tư, 15/12/2021 21:14

Tại Kỳ họp thứ 16 Ủy ban Liên chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể vừa họp ở Paris, hồ sơ nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được đệ trình để xin được công nhận.

Một màn trình diễn Xòe Thái tại Mường Lò (Yên Bái).

  Bằng hình thức trực tuyến, phiên họp thường niên này sẽ kéo dài đến ngày 18-12. Đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng tỉnh Yên Bái, nơi có hồ sơ Xòe Thái đệ trình lần này, tham dự các phiên họp từ đầu cầu Hà Nội và Yên Bái. Kỳ họp sẽ xem xét ghi danh các di sản mới trên cơ sở 48 hồ sơ đệ trình xin danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 6 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, 5 đề xuất về thực hành tốt và 3 dự án cần hỗ trợ của Quỹ Di sản phi vật thể.

Hồ sơ nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam cũng được đệ trình để xin được công nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

V.N