Xử lý dứt điểm các ổ dịch tả lợn Châu Phi

Thứ sáu, 24/04/2020 19:45

Ngày 23-4, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP).

Cùng với công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh DTLCP trên địa bàn; Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuyên môn cấp huyện phối hợp với UBND cấp xã tiếp tục duy trì thực hiện đầy đủ, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh DTLCP theo quy định của pháp luật.

B.B