1 Doanh nghiệp dân doanh ở Đà Nẵng thưởng Tết Quý Mão hơn 1 tỷ đồng

Thứ bảy, 24/12/2022 13:35
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng vừa có báo cáo về tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP.
Công nhân thi công chỉnh trang hạ tầng giao thông phục vụ Tết Quý Mão trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Công nhân thi công chỉnh trang hạ tầng giao thông phục vụ Tết Quý Mão trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, tiền thưởng tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, cao nhất là 48.000.000 đồng, thấp nhất là 4.500.000 đồng. Đối với các DN cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 90.000.000 đồng, thấp nhất là 800.000 đồng; đối với các DN dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 1.004.080.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng. Đối với nhóm DN đầu tư nước ngoài (FDI), tiền thưởng cao nhất là 484.116.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Về tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2023, đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 23.000.000 đồng, thấp nhất là 1.000.000 đồng. Đối với các DN cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 2.000.000 đồng, thấp nhất là 200.000 đồng. Đối với các DN dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 25.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Đối với các DN FDI, tiền thưởng cao nhất là 161.372.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Phú Nam