120 tỷ đồng xây dựng kè chống sạt lở thượng lưu sông Cu Đê

Thứ tư, 27/09/2023 09:09
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản số 2017/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án Kè chống sạt lở thượng lưu cầu Trường Định, sông Cu Đê tại H. Hòa Vang. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng làm chủ đầu tư.
Thượng lưu sông Cu Đê.
Thượng lưu sông Cu Đê.

Đây là dự án nhằm đảm bảo an toàn phòng chống lụt, bão, hạn chế hậu quả do thiên tai lũ lụt hằng năm, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội gắn liền với đảm bảo ANQP, góp phần bảo vệ dân cư, các cơ sở hạ tầng và phát triển du lịch tại khu vực dự án. Phương án bám sát đường bờ sông hiện trạng, chỉnh lý phù hợp với đường bờ thuận lợi cho việc thoát lũ, đảm bảo dòng chảy theo địa hình tự nhiên. Hình thức kè mái lát đá hộc trong khung dầm và hộ chân bằng lăng thể đá đổ. Tổng chiều dài tuyến kè là 7.199,37m (bờ tả gồm 3 đoạn tuyến có tổng chiều dài 2.999,37m, bờ hữu gồm 3 đoạn tuyến có tổng chiều dài 4.200m). Tổng mức đầu tư dự án 120 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án đến năm 2024.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm triển khai quản lý, thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thực hiện đầy đủ các hồ sơ thủ tục, trình tự đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định hiện hành.

Đông A