250 đại biểu dự hội thảo khoa học góp ý dự thảo Luật Đất đai tại Đà Nẵng

Thứ ba, 28/02/2023 17:03
Sáng 28-2, UBND thành phố Đà Nẵng khai mạc Hội thảo khoa học “Thảo luận, góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Hội thảo có sự tham gia của 250 đại biểu đến từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, ban, ngành, trường đại học, các đơn vị nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trên địa bàn.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội thảo
Hội thảo có sự tham gia của 250 đại biểu đến từ các bộ ngành, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, các chuyên gia, doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là đạo luật rất quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; tạo được sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân. Tại Đà Nẵng, đến nay, việc triển khai lấy ý kiến cơ bản đảm bảo tiến độ từ cấp xã, phường đến cấp quận/huyện, các sở, ban, ngành, mặt trận và đoàn thể.

Ông Quảng đề nghị Ban cán sự đảng UBND hành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm trong thực tiễn tham gia góp ý các điểm mới trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tập trung giải quyết các vấn đề bất cập, tồn tại trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai như: Giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; xác định giá đất…và nhất là các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, kết luận của Kiểm toán Nhà nước và bản án của tòa án nhằm khơi thông nguồn lực về đất đai, nguồn lực của xã hội để thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội thảo

“Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến trên địa bàn thành phố và kết quả của hội thảo hôm nay, đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả đảm bảo chất lượng, khách quan để gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15-3-2023 theo đúng tinh thần Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch của Chính phủ”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý.

Theo ông Đào Trung Chính - Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cũng đã trình bày về mục đích, quan điểm xây dựng dự án Luật cũng như những chính sách mới của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); các nội dung chính của Dự thảo Luật.

Cụ thể, Dự thảo Luật đã thể chế các định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng Khóa XIII, các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, của Quốc hội. Đặc biệt, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này đã thể chế hóa 3 mục tiêu tổng quát, 6 mục tiêu cụ thể, 6 nhóm giải pháp và 8 nhóm chính sách lớn tại Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển. “Về cơ bản chúng ta sẽ phải bám sát nội dung Nghị quyết 18 để triển khai, phải đảm bảo kế thừa sự ổn định và phát triển của hệ thống pháp luật về đất đai, sửa đổi bổ sung các quy định phù hợp với thực tiễn. Cùng với đó là đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về đất đai với hệ thống pháp luật có liên quan , hoàn thiện các chế định quản lý đất đai theo chức năng vừa là tài nguyên vừa là tài sản, vừa là nguồn lực”, ông Đào Trung Chính trao đổi.

Hội thảo diễn ra 1 ngày với 2 phiên toàn thể và 4 phiên chuyên đề theo 4 nhóm chủ đề gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính; dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế chính sách tài chính, giá đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Đông A