44 hộ nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nơi ở mới trước Tết

Thứ bảy, 13/01/2024 06:50
UBND TP Đà Nẵng chiều 12-1 tổ chức Lễ trao Quyết định bố trí thuê chung cư và tặng quà cho 44 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống trên địa bàn thành phố.
Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam trao Quyết định bố trí thuê chung cư cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao Quyết định bố trí thuê chung cư cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo ông Trần Văn Hoàng- Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, tính đến hết năm 2023, TP Đà Nẵng đã đầu tư hoàn thành hơn 16.700 căn hộ chung cư, trong đó vốn ngân sách Nhà nước đã đầu tư hơn 12.000 căn hộ (chiếm tỷ lệ khoảng 80% quỹ nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước của cả nước). Đối với chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước, thành phố đang quản lý gần 10.000 căn hộ, đã bố trí thuê trên 98%.

Từ năm 2019, thành phố đã có chủ trương ưu tiên bố trí thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước đối với người có công với cách mạng và hộ giải tỏa các khu chung cư, tập thể xuống cấp thuộc sở hữu Nhà nước; các đối tượng còn lại, được xem xét, giải quyết thuê, mua nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngoài ngân sách. Và để giải quyết một phần nhu cầu nhà ở cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong năm 2023, UBND TP đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện xây dựng phương án và triển khai xét duyệt bố trí thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước đối với hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tháng 12-2023, trên cơ sở báo cáo đề xuất của UBND các quận, huyện, sau khi kiểm tra và xin ý kiến thành viên Hội đồng xét duyệt bố trí thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, Sở Xây dựng đã trình UBND TP ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 11-1-2024, phê duyệt bố trí thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước cho 44 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đó, hộ nghèo được bố trí thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước sẽ được giảm 60% tiền thuê nhà, trường hợp hộ có người khuyết tật sẽ được miễn 100% tiền thuê nhà.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam trao Quyết định bố trí thuê chung cư cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại Lễ trao Quyết định, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định, một trong những mục tiêu mà thành phố lựa chọn, kiên trì, kiên định trong công tác chỉ đạo điều hành nhiều năm qua là thực hiện có hiệu quả chương trình thành phố “4 an” gắn với chương trình thành phố “5 không”, “3 có” nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Các chương trình an sinh xã hội của thành phố không chỉ hướng đến việc phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng an bình, thịnh vượng là điểm đến an toàn, tin cậy đối với du khách, bạn bè quốc tế mà đầu tiên, trước hết là hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố đáng sống, người dân hạnh phúc. Việc bố trí thuê chung cư cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lần này thể hiện sự cố gắng của các cấp chính quyền, Sở xây dựng trong việc xây dựng phương án phân bổ, tiêu chí xét duyệt công tâm, khách quan để bố trí, tạo điều kiện cho các hộ dân an cư, giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống.

ĐINH NGA