68 học viên tham gia Tập huấn sử dụng nhạc cụ mã la

Thứ bảy, 11/11/2023 14:57
Từ ngày 9 đến 17-11, 68 nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ, công chức làm công tác văn hóa tại  huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) được tập huấn, truyền dạy cách sử dụng nhạc cụ mã la.

Trong quá trình tham gia đợt tập huấn lần này, các học viên được truyền đạt các nội dung về Dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch", thông tin về hiện trạng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nhạc cụ mã la của dân tộc Raglai. Đặc biệt, các học viên được 2 nghệ nhân dân gian Cao Văn Nghiệp và Cao Văn Binh truyền dạy việc sử dụng mã la.

K.H.O