Ấn hành sách về Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Thứ ba, 19/04/2022 21:39
Nhân kỷ niệm 3 năm ngày mất Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh (22-4-2019 - 22-4-2022), Nhà xuất bản Thuận Hóa tổ chức biên soạn và ấn hành cuốn "Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh niềm tự hào quê hương Thừa Thiên- Huế".
Bìa sách "Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh niềm tự hào quê hương Thừa Thiên- Huế".
Bìa sách "Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh niềm tự hào quê hương Thừa Thiên- Huế".

Cuốn sách được tập hợp từ tham luận của các lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế được công bố tại hội thảo khoa học "Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên- Huế" nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh (1-12-1920 - 1-12-2020).

Qua từng bài viết, hồi ức đậm tình trên mỗi trang sách, người đọc có dịp hiểu thêm về quê hương, gia đình, dòng tộc, con người, sự nghiệp cách mạng, cùng những tình cảm chân thành, nồng hậu mà Chủ tịch nước - Đại tướng đã dành cho quê hương Thừa Thiên- Huế.

N.T