Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho 140 cán bộ, giáo viên

Thứ sáu, 14/04/2023 08:07
Ngày 13-4, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Q.Thanh Khê (Đà Nẵng) đã tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 140 giáo viên, công chức, viên chức đang công tác trong ngành giáo dục quận Thanh Khê.
Các giáo viên dự khai mạc lớp bồi dưỡng.
Các giáo viên dự khai mạc lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng lần này nhằm mục đích giúp cán bộ, giáo viên nâng cao nhận thức, ý thức trách hiệm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; nắm vững quan điểm chiến lược của Đảng và Nhà nước về bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch. Dự kiến thời gian bồi dưỡng diễn ra trong 4 ngày. Cuối đợt sẽ có tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và cấp chứng nhận cho học viên có kết quả tốt.

Phương Kiếm