Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tập trung ưu tiên cho công tác tuyển sinh năm 2022

Thứ tư, 29/06/2022 16:06
Ngày 28-6, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố để đánh giá tình hình tuyển sinh và tổ chức đào tạo 6 tháng đầu năm thảo luận về thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2022 đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Theo báo cáo, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước đã nỗ lực trong công tác tuyển sinh... Tính đến đầu tháng 6-2022, cả nước đã tuyển sinh được hơn 920 nghìn người, đạt khoảng 48% so với kế hoạch năm, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp được hơn 70 nghìn người, đạt khoảng 14% kế hoạch; trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo khác khoảng 850 nghìn người, đạt khoảng 55% kế hoạch.Để đạt được kế hoạch tuyển sinh các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp năm 2022 đạt 2.086.000 người, vấn đề ưu tiên hàng đầu là cần tập trung cho công tác tuyển sinh. Đây là công tác cần được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng như các địa phương quan tâm, quyết liệt hơn.

P.V