Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của Công an tỉnh Đắk Nông tăng 10 bậc so với năm 2022

Thứ tư, 15/11/2023 16:03
Xác định công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự của lực lượng Công an là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân đến làm ăn, sinh sống, đầu tư các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Bằng sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, “Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của cải cách hành chính”, Công an tỉnh Đắk Nông luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT và chất lượng phục vụ Nhân dân, được các cấp, các ngành và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh Đắk Nông năm 2023 được Bộ Công an đánh giá tốt, xếp hạng thứ 20 trên toàn quốc, tăng 10 bậc so với năm 2022.
CBCS Công an tỉnh Đắk Nông nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ
Bộ Công an trao tặng bằng khen cho các đơn vị tại hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong CAND năm 2023

Với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, “Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của cải cách hành chính” từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Đắk Nông đã tập trung quán triệt, triển khai các Chương trình, Kế hoạch của Bộ Công an và UBND tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân, cụ thể hóa bằng các Chương trình, Kế hoạch của Công an tỉnh và chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, bảo đảm các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Qua đó, công tác cải cách hành chính của Công an tỉnh đã có những bước chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác cải cách hành chính được gắn liền với cải cách tư pháp và thực hiện các quy chế dân chủ trong Công an nhân dân, đồng thời được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự cũng như trong công tác cải cách hành chính trong nội bộ lực lượng Công an Đắk Nông.

Công an tỉnh Đắk Nông đẩy mạnh cải cách hành chính, vì Nhân dân phục vụ

Chủ động triển khai thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tích cực tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về công tác cải cách hành chính; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, nhất là Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Công an các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông làm tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của công dân và các tổ chức, doanh nghiệp đến liên hệ công việc. Năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị được nâng cao; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ ngày càng trưởng thành, có ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu.

Việc thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính được Công an tỉnh chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đúng quy định; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ, chiến sĩ đã từng bước được quan tâm đầu tư; nơi tiếp dân được chỉnh trang, bảo đảm thoáng mát, sạch đẹp, trang trí đúng quy định và Điều lệnh Công an nhân dân; có bảng niêm yết công khai các quy định về trình tự, thủ tục, lệ phí, số điện thoại đường dây nóng và email góp ý...

Công tác thông tin tuyên truyền về Cải cách hành chính luôn được Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện trong nội bộ cơ quan và đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền lồng ghép với trong các buổi giao ban, sinh hoạt chuyên đề và trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức; đăng tải tin, bài viết liên quan đến các quy định về thủ tục hành chính; quyền và nghĩa vụ của Công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong giải quyết thủ tục hành chính trên Fanpage, Trang thông tin điện tử của Công an tỉnh cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hiệu quả từ mô hình sáng kiến cải cách hành chính của Công an tỉnh Đắk Nông

Để nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và chất lượng phục vụ Nhân dân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân, ngày 20/4/2023, Công an tỉnh đã triển khai mô hình sáng kiến cải cách hành chính “Tăng cường hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến”, “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”. Sau 7 tháng triển khai, mô hình sáng kiến cải cách hành chính bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tháng sau đều cao hơn tháng trước từ 4 đến 14%, đặc biệt trong tháng 10 tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt gần 94%, góp phần tạo môi trường thuận lợi, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác, nhận được sự hài lòng, ủng hộ và đánh giá cao của các cấp, các ngành và Nhân dân trên địa bàn...

Song song với đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân và các cơ quan, tổ chức, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương ra soát, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ phục vụ công tác, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính với 10 thủ tục thuộc lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân, lĩnh vực quản lý ngày nghề kinh doanh có điều kiện từ 1 ngày làm việc xuống 180 phút. Đặc biệt Công an một số đơn vị, địa phương triển khai mô hình niêm yết, tra cứu thủ tục hành chính bằng mã QR-Code tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Công an các cấp. Qua đó người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh có kết nối mạng Internet thực hiện quét mã QR-Code để dễ dàng tra cứu thông tin về thủ tục hành chính, bảo đảm tính cập nhật, kịp thời khi các thủ tục hành chính có sự thay đổi, không phải in lại nội dung thủ tục hành chính như niêm yết thông thường, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi tra cứu, thực hiện nộp hồ sở giải quyết thủ tục hành chính, góp phần tích cực vào công tác chuyển đổi số của Công an tỉnh.

CBCS Công an tỉnh Đắk Nông nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về đẩy mạnh cải cách hành chính trong nội bộ lực lượng Công an nhân dân, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức rà soát, chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính và triển khai xây dựng mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong nội bộ Công an tỉnh trên các lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ; hậu cần, tài chính và hồ sơ nghiệp vụ ... theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong nội bộ, nâng cao kỷ cương hành chính và tạo thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ. Các mô hình Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nội bộ của Công an tỉnh được bố trí tại phòng làm việc khang trang, sạch đẹp, trang trí khánh tiết theo mô hình mẫu, trang thiết bị đầy đủ, hiện đại, các thủ tục hành chính được niêm yết đầy đủ, công khai, minh bạch. Đồng thời, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành chính…

Với các giải pháp quyết liệt, hiệu quả năm 2023 chỉ số cải cách hành chính trong Công an tỉnh Đắk Nông được Bộ Công an đánh giá tốt, xếp hạng thứ 20 trên toàn quốc, tăng 10 bậc so với năm 2022. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến là gần 90%, đứng thứ 26 trên toàn quốc. Kết quả qua việc đo lường, khảo sát đều được người dân đánh giá ở mức độ “hài lòng”, “rất hài lòng”. Tại hội nghị công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2023 được Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội vào ngày 15/11/2023, có 7 tập thể, 9 cá nhân thuộc các đơn vị, địa phương được Bộ Công an tặng bằng khen, trong đó Công an tỉnh Đắk Nông có 1 tập thể. Kết quả ấy là động lực để toàn lực lượng Công an Đắk Nông tiếp tục phấn đấu hơn nữa, quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính để phục vụ Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ ngày càng tốt hơn.

Hồng Long