Cho phép sử dụng 2 địa danh để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Thứ sáu, 14/10/2022 12:58
Đà Nẵng vừa cho phép sử dụng địa danh An Khê để đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ với nhãn hiệu tập thể "Mây tre An Khê" cho phép sử dụng địa danh Hòa Thọ Tây để đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ với nhãn hiệu tập thể "Nấm rơm Hòa Thọ Tây".

Các nhãn hiệu tập thể này được dùng cho sản phẩm và dịch vụ liên quan đến mây, tre của Hợp tác xã Mây tre An Khê và cho các sản phẩm nấm của Hợp tác xã Nấm công nghệ Hòa Thọ Tây.

H.Q