Cho ý kiến việc chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ tư, 03/01/2024 21:39
Ngày 3-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị về công tác phối hợp chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Văn phòng Thành ủy báo cáo tiến độ công tác phối hợp trong triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW. Để hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Chính trị, thời gian tới, Thường trực Thành ủy sẽ làm việc với lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương để Ban Kinh tế Trung ương cho ý kiến, định hướng đối với dự thảo báo cáo và một số nội dung công việc cần triển khai; tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW tại Đà Nẵng để góp ý dự thảo báo cáo sơ kết lần 2. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Trung ương cho ý kiến về dự thảo báo cáo sơ kết lần 3. Đến đầu tháng 3-2024, hoàn thiện báo cáo sơ kết để trình Bộ Chính trị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến, qua đó làm cơ sở để hoàn thiện báo cáo và gửi báo cáo trước ngày 10-1 cho Ban Kinh tế Trung ương. Trong phần kiến nghị, cần tập trung vào 3 kiến nghị chính. Môt là, kiến nghị Bộ Chính trị cho chủ trương sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội ngày 19-6-2020 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Hai là, Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội cụ thể hóa những nội dung trong Nghị quyết số 43-NQ/TW mà chưa được cụ thể hóa và cụ thể hóa những nội dung trong Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 3-11-2022 về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, liên quan đến thành phố Đà Nẵng. Ba là, cho điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu lớn đã được xác định trong Nghị quyết số 43-NQ/TW để phù hợp với thực tiễn giai đoạn vừa qua.

B.Đ.N