Cơ hội để Đà Nẵng hoàn thiện tổ chức chính quyền đô thị

Thứ năm, 28/12/2023 06:55
Ngày 27-12, phát biểu tại hội thảo khoa học mô hình chính quyền đô thị ở Việt Nam hiện nay - thực tiễn thành phố Đà Nẵng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đây là cơ hội rất quý báu để Đà Nẵng được tiếp thu ý kiến đóng góp để đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội nhằm hoàn thiện tổ chức chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc hội thảo.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc hội thảo.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, sau hơn 3 năm thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng (không tổ chức HĐND ở quận, phường) bước đầu phát huy tính ưu việt. Bộ máy hành chính Nhà nước được sắp xếp tinh gọn gắn với đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, từng bước nâng cao được vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, phát huy được dân chủ ở cơ sở và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống hành chính Nhà nước. Đặc biệt, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả của nhiều quận, phường trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Theo kết quả khảo sát, hơn 80% người dân đồng thuận với chủ trương thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố.

“Trên cơ sở kết quả sơ kết 3 năm triển khai thực hiện thí điểm, thành phố Đà Nẵng đã đề xuất sửa đổi và đã được Quốc hội thống nhất tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 vừa qua về chủ trương điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14. Theo đó, thành phố Đà Nẵng sẽ đề xuất cấp thẩm quyền các cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập cũng như các điều kiện để triển khai hiệu quả tổ chức chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố trong thời gian đến”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, người có kinh nghiệm trên lĩnh vực xây dựng chính quyền cung cấp những luận cứ mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần giúp các địa phương nói chung và cả Trung ương để tiếp tục hoàn thiện mô hình này trong thời gian đến.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản cho biết, từ khi thực hiện thí điểm đến nay, chính quyền đô thị tại các thành phố lớn (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng) từng bước được tiến hành đồng bộ, hoàn thiện, thống nhất về thể chế, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

B.Đ.N