Công an Quảng Nam mở đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Thứ hai, 17/10/2022 09:33
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức ra quân thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên địa bàn toàn tỉnh dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh.

Đợt ra quân được tiến hành từ 15-10 đến 15-12-2022. Trong đó, Công an tỉnh Quảng Nam thành lập 19 tổ kiểm tra, giám sát, tổ chức tổng rà soát kiểm tra 100% cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC, tập trung các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy nổ cao như khách sạn, cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường…

Công an các địa phương tham mưu thành lập các tổ kiểm tra, giám sát để tổng rà soát, kiểm tra 100% cơ sở, địa bàn dân cư theo phân cấp quản lý. Nội dung kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở; kiểm tra điều kiện về an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở, khu dân cư. Qua đó rà soát kiến nghị khắc phục tồn tại, vi phạm, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về PCCC và CNCH; đồng thời, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân về PCCC; kiện toàn, củng cố lực lượng tại chỗ làm công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư, cơ sở đáp ứng phương châm "4 tại chỗ" bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Xuân Mai