Công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước đi vào thực chất, hiệu quả

Thứ sáu, 02/06/2023 06:40
Ngày 1- 6, Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Bảo vệ BMNN năm 2022 và triển khai công tác Bảo vệ BMNN năm 2023. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ BMNN TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì Hội nghị.

Trong năm qua, Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ BMNN TP Đà Nẵng có nhiều chuyển biến rõ rệt, ý thức, trách nhiệm Bảo vệ BMNN của cán bộ, công chức được nâng lên. Cán bộ làm công tác Bảo vệ BMNN được lựa chọn cơ bản là những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần cảnh giác, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nắm vững các quy định của pháp luật về Bảo vệ BMNN. Công tác quản lý tin, tài liệu, vật mang BMNN được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, tham luận của các đơn vị, địa phương đã phân tích đánh giá rõ hơn những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế trong công tác thực hiện Bảo vệ BMNN thời gian qua của các ban, ngành, địa phương, đồng thời đưa ra một số phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đánh giá cao sự cố gắng của các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên tổ giúp việc đã tham mưu hiệu quả cho Chủ tịch UBND TP trong chỉ đạo công tác Bảo vệ BMNN đồng thời biểu dương cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm đúng mức đến công tác Bảo vệ BMNN; thể hiện qua công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện tốt Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Từ đó nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với công tác này được nâng lên so với trước; công tác Bảo vệ BMNN trên địa bàn TP đã đi vào thực chất, có hiệu quả, không còn mang tính hình thức, hạn chế được sai phạm. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ ra công tác Bảo vệ BMNN trên địa bàn TP vẫn còn nhiều vấn đề, nhiều lỗ hổng, sơ sót mà một số cơ quan, đơn vị còn mắc phải và yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương chấn chỉnh trong thời gian tới.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Bảo vệ BMNN năm 2022.

Xuân Sơn