Đà Nẵng đề nghị Bộ Quốc phòng đầu tư hầm đường bộ Đông Trường Sơn

Thứ sáu, 14/01/2022 15:22

Đường Trường Sơn nằm trên QL14B là một trong những tuyến đường huyết mạch ra vào Đà Nẵng ở cửa ngõ phía Tây nên có mật độ người và phương tiện cơ giới lưu thông trên tuyến rất lớn. Đặc biệt, đoạn đi qua khu vực Trường Quân sự QK5 tại Km21+300 thường xuyên có nhiều cán bộ, chiến sĩ của trường đi bộ qua tuyến đường này hàng ngày. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Trường Sơn tại đoạn đi Trường Quân sự QK5, UBND TP Đà Nẵng vừa có Thông báo số 730/TB-VP thống nhất chủ trương đầu tư hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông dành cho người đi bộ qua đường trước Trường Quân sự QK5 từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2022; giao Sở GTVT TP căn cứ chủ trương nêu trên, hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định trước khi triển khai thực hiện. Cũng tại văn bản này, UBND TP đề nghị Bộ Tư lệnh QK5 nghiên cứu đề nghị Bộ Quốc phòng đầu tư hệ thống hầm đi bộ qua đường dành cho CBCS Trường Quân sự QK5 từ nguồn vốn của Bộ Quốc phòng.

PHÚ NAM