Đà Nẵng đề nghị Thủy điện Đăk Mi điều tiết nước hồ chứa

Thứ năm, 01/11/2018 12:00

Nhằm sử dụng  tiết kiệm hiệu quả nguồn tài nguyên nước UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất với đề nghị của Công ty  Cổ phần Thủy điện Đăk Mi về việc vận hành xả nước qua cống xả sâu với lưu lượng tối thiểu 3m3/s trong mùa mưa lũ từ ngày 20-10-2018. UBND thành phố yêu cầu Công ty  Cổ phần Thủy điện Đăk Mi bám sát quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và chủ động phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng để điều chỉnh chế độ vận hành xả nước cho phù hợp; ưu tiên vận hành xả dòng chảy tối thiểu và cấp nước cho hạ du trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước. Được biết, hiện nay hiện tượng nắng nóng đã cơ bản chấm dứt, thời tiết đã chuyển sang mùa mưa nên không còn tình trạng nhiễm mặn trên sông Cầu Đỏ. Nhu cầu nước thô cung cấp cho Nhà máy nước Cầu Đỏ đã được đảm bảo. Đồng thời, theo Điều 11 của Quy trình vận hành liên hồ chưa trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn, ban hành kèm theo Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 7-9-2015 của Thủ tướng Chính phủ thì: “Khi không tham gia vận hành giảm lũ cho hạ du, hồ Đăk  Mi 4 phải xả lũ liên tục về hạ lưu sông Vu Gia theo yêu cầu nhưng không vượt quá 12,5m3/s” cho thấy đề nghị của Công ty  Cổ phần Thủy điện Đăk Mi là có cơ sở.

QUỐC DŨNG