Đà Nẵng hủy kết quả trúng đấu giá của 1 doanh nghiệp vì vi phạm nghĩa vụ tài chính

Thứ hai, 10/04/2023 09:01
UBND TP Đà Nẵng vừa có Quyết định số 629/QĐ-UBND về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của khu đất ký hiệu C2-9B thuộc Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến QL1A. Cụ thể, UBND TP quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của khu đất nói trên nằm trên địa bàn xã Hòa Phước (H.Hòa Vang) đối với trường hợp trúng đấu giá là Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thiên Kim; lý do hủy là do doanh nghiệp này không thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất của khu đất nói trên đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 2714/QĐ-UBND.

UBND TP giao Cục Thuế TP phối hợp với Sở tài nguyên và Môi trường TP, Sở tài chính TP và các đơn vị có liên quan thu hồi số tiền đặt trước là 41.857.000 đồng của Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thiên Kim nộp vào ngân sách Nhà nước; đối với số tiền trúng đấu giá mà doanh nghiệp này đã nộp một phần vào ngân sách Nhà nước và các khoản tài chính khác (nếu có) giải quyết theo đúng quy định hiện hành. UBND TP cũng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng tiếp tục tiến hành bán đấu giá quyền sử dụng đất của khu đất nói trên theo đúng quy định.

PHÚ NAM