Đà Nẵng mở kênh chính thức tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên mạng

Thứ bảy, 14/05/2022 10:13
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn vừa ký văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các Hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư về kênh chính thức tiếp nhận, xử lý vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp tại Tổng đài 1022, Cổng góp ý Đà Nẵng.

Theo đó, trên trang chủ Cổng Góp ý Đà Nẵng, Cổng thông tin dịch vụ công Đà Nẵng (1022) sẽ có chuyên mục “Vướng mắc doanh nghiệp” (cũng sẽ được tích hợp trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư) để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân thuận lợi phản ánh ý kiến, vướng mắc. Trên cơ sở các phản ánh được cập nhật, hàng tháng, quí các sở ngành, lĩnh vực liên quan sẽ phải tiếp nhận, xử lý và báo cáo lãnh đạo TP. Việc ứng dụng công nghệ thông tin mở kênh tiếp nhận chính thức giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư là nỗ lực của Đà Nẵng nhằm cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn.

HẢI QUỲNH