Đà Nẵng, năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu về thực hiện Bộ chỉ số bảo vệ môi trường

Thứ bảy, 30/12/2023 09:00
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường (PEPI) năm 2022 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Thành phố Đà Nẵng đứng đầu trong 63 tỉnh thành cả nước về thực hiện PEPI năm 2022 với tổng điểm 73,33 điểm. Đây là năm thứ hai liên tiếp thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng.

Một trạm trung chuyển rác trước khi đưa đi xử lý tập trung. Đây được xem là điểm sáng trong xử lý rác thải sinh hoạt của Đà Nẵng
Càng ngày người dân Đà Nẵng càng tham gia nhiều vào hoạt đông chung tay bảo vệ môi trường cùng chính quyền

Tiếp sau đó là Bắc Kạn với 70,29 điểm và xếp thứ 3 là Lạng Sơn với 65,62 điểm. Tỉnh Bạc Liêu đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số PEPI 2022 với 47,04 điểm, áp chót là Đắk Lắk với 49,05 điểm.

Xét toàn bộ 63 tỉnh thành, chỉ có Đà Nẵng và Bắc Kạn đạt trên 70 điểm; có 20 tỉnh thành đạt từ 60 đến dưới 70 điểm. Ngoài Bạc Liêu và Đắk Lắk, tỉnh còn lại đạt dưới 50 điểm, xếp thứ 61 trên bảng xếp hạng là Yên Bái. Phần lớn các tỉnh thành còn lại đạt từ 50 đến dưới 60 điểm.

Người dân Đà Nẵng tham gia vào các dự án, chương trình phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa

Bộ chỉ số PEPI của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây cũng là công cụ đánh giá hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, khuyến khích nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Một trạm trung chuyển rác trước khi đưa đi xử lý tập trung. Đây được xem là điểm sáng trong xử lý rác thải sinh hoạt của Đà Nẵng

PEPI được cấu trúc thành hai nhóm: Nhóm 1 là nội dung đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường được thực hiện thông qua đánh giá kết quả thực hiện 22 chỉ số thành phần. Nhóm 2 là nội dung đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống, gồm 8 tiêu chí/vấn đề về chất lượng môi trường liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Căn cứ kết quả đánh giá, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, có giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện kết quả thực hiện Bộ chỉ số PEPI ở những năm tiếp theo.

Công Khanh