Đà Nẵng tăng 120 chỉ tiêu biên chế ngành Giáo dục - Đào tạo

Thứ năm, 25/08/2022 13:17
Ngày 24- 8, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng thông tin, Sở Nội vụ đã có quyết định giao số lượng người làm việc của năm học 2022- 2023 là 10.794, tăng 120 chỉ tiêu so với năm học 2021- 2022 (bao gồm 37 chỉ tiêu bậc Tiểu học, 83 chỉ tiêu bậc THCS).

Đối với khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Sở GD-ĐT đã đề nghị bổ sung chỉ tiêu. Tuy nhiên, UBND TP giao Sở có phương án cân đối giữa các trường thuộc khối quản lý. Trước mắt, không tăng chỉ tiêu số lượng người làm việc thuộc Sở trong năm học 2022- 2023. Để chủ động trong việc cân đối biên chế giữa các trường, UBND TP ủy quyền cho Sở GD-ĐT giao chỉ tiêu số lượng người làm việc cho từng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trong tổng số chỉ tiêu số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở được UBND TP giao là 2.336 người.

X.Sơn