Đà Nẵng yêu cầu xử lý các dự án không đưa đất vào sử dụng

Thứ ba, 25/10/2022 13:38
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các quận, huyện kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu rà soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý đối với các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mà không sử dụng đất 12 tháng liên tục hoặc tiến độ đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng theo qui định. Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn bộ các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm; xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với các dự án, công trình có vi phạm; kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án, công trình đã chấm dứt dự án đầu tư, hết thời hạn cho gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa hoàn thành đầu tư đưa đất vào sử dụng. Những dự án, công trình vi phạm phải lập danh sách đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố.

HẢI QUỲNH