Đại tá Nguyễn Hữu Thiên được điều động làm Phó Giám đốc Công an Thừa Thiên-Huế

Thứ năm, 04/05/2023 13:04
Ngày 4-5, Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động cán bộ. Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Công an điều động đến nhận công tác tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế đã trao quyết định điều động đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn khẳng định, việc điều động đại tá Nguyễn Hữu Thiên thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác cán bộ của Công an Thừa Thiên- Huế. Việc này góp phần kiện toàn và nâng cao sức chiến đấu của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế
Đại tá Nguyễn Hữu Thiên được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Hữu Thiên cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên hứa tiếp tục học tập, rèn luyện,đem hết tâm đức, trí tuệ, cùng toàn lực lượng xây dựng Công an Thừa Thiên- Huế trong sạch, vững mạnh, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trong mọi tình huống.

Hầu Tỷ