Đảm bảo công tác cán bộ, hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu

Thứ năm, 27/07/2023 06:45
Chiều 26- 7, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2023. Đại tá Trần Đình Liên- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP chủ trì hội nghị.
Đại tá Trần Đình Liên- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP chủ trì hội nghị.
Đại tá Trần Đình Liên- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Giám đốc Công an TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật; trọng tâm là tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong 6 tháng, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, bám sát Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác báo chí tuyên truyền; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác pháp chế, cải cách hành chính; đảm bảo thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ chiến sỹ; đảm bảo công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức cán bộ, hậu cần, kỹ thuật; đồng thời, đề xuất lãnh đạo Công an TP quan tâm, có hướng chỉ đạo, giải quyết.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Liên- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật 6 tháng đầu năm của toàn lực lượng. Theo đó, đã tập trung triển khai Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị; về công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, Đảng bộ Công an TP luôn giữ đoàn kết, phát huy dân chủ; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nghiêm minh, đúng quy trình, quy định; các lực lượng có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác chiến đấu, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; lực lượng Công an các cấp có nhiều hình ảnh đẹp, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, góp phần nâng cao uy tín của lực lượng Công an TP; công tác tham mưu tiếp tục được cải tiến, nhất là tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; công tác tuyên truyền có nhiều chuyển biến tích cực, thông tin nhanh chóng, kịp thời... Trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy chế, quy trình công tác, Điều lệnh Công an nhân dân, quy tắc ứng xử; lễ tiết tác phong trong thi hành công vụ. Đề cao tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong toàn Đảng bộ, toàn lực lượng Công an TP. Tập trung thực hiện tạo sự chuyển biến rõ nét hơn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác hậu cần, kỹ thuật; hoàn chỉnh đề án "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an TP Đà Nẵng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Xuân Sơn