Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức quán triệt Nghị quyết của tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh

Thứ tư, 05/06/2024 20:52

Ngày 5/6, Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 30 của Tỉnh ủy và kế hoạch số 185 của UBND tỉnh Đắk Nông. Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – UVBTV Tỉnh ủy – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, tham dự hội nghị có các đồng chí UVBTV Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - UVBTV Tỉnh ủy – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh phát biểu quán triệt tại hội nghị
Toàn cảnh hội nghị quán triệt

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh quán triệt một số nội dung trọng tâm trong Nghị quyết số 30 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghị quyết gồm 4 quan điểm chỉ đạo, 9 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Với mục tiêu nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên thuộc lực lượng Công an tỉnh; xây dựng đội ngũ cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh toàn diện. Tiếp tục củng cố và phát huy hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy của Công an tỉnh theo quy định của Bộ Công an đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, phù hợp với tình hình thực tế ại địa phương. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an tỉnh, nhất là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; gương mẫu, uy tín; được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn công tác. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của lực lượng Công an tỉnh, trách nhiệm người đứng đầu, cấp ủy viên, tích cực nghiên cứu các văn bản Nghị quyết để áp dụng vào thực tiễn công tác. Xây dựng cơ chế, chính sách và ưu tiên nguồn lực của địa phương trong bố trí quỹ đất, kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện, xây dựng trụ sở, doanh trại và các công trình phục vụ công tác của lực lượng Công an tỉnh; quan tâm đầu tư cho Công an cấp huyện, Công an cấp xã, các đơn vị trực tiếp chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới Đến năm 2025, 100% Công an phường, xã, thị trấn có trụ sở làm việc độc lập, bảo đảm diện tích, công năng sử dụng theo quy định.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - UVBTV Tỉnh ủy – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh phát biểu quán triệt tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Giám đốc Công an tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của kế hoạch số 185 của UBND tỉnh Đắk Nông về thực hiện “Đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên” với những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, đẩy mạnh thực hiện điểm đột phá, tạo chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao đời sống của người dân tộc thiểu số; thực hiện hiệu quả các chính sách y tế, giáo dục; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của người dân. Tập trung giải quyết những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự; tăng cường bảo đảm an ninh cơ sở. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; bố trí cơ cấu cán bộ hợp lý, lựa chọn cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia bộ máy chính quyền và các tổ chức đoàn thể; xây dựng, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân.

Thái Bình

Đắk Nông: Triển khai đề án xây dựng “Xã, phường, thị trấn sạch về ma túy” và kế hoạch tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024

Ngày 5/6, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị triển khai đề án xây dựng “Xã, phường, thị trấn sạch về ma túy” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2024-2025, mục tiêu đến năm 2030 và kế hoạch thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024.