Đề nghị đặc cách xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà thơ Giang Nam

Thứ sáu, 21/01/2022 17:27

Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Khánh Hòa vừa kiến nghị UBND tỉnh này đề xuất với cấp có thẩm quyền đặc cách xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với nhà thơ cách mạng lão thành Giang Nam - tác giả bài thơ nổi tiếng "°Quê hương".

Nhà thơ Giang Nam tác giải bài thơ nổi tiếng "Quê hương".

Theo Hội VHNT tỉnh Khánh Hòa, tác phẩm của nhà thơ lão thành Giang Nam đã "sống" cùng nhân dân qua nhiều thế hệ. "Ông là một trong những tác giả tiền bối có những tác phẩm xuất sắc, đóng góp vào sự thành công của nền văn học nghệ thuật cách mạng Việt Nam" , công văn của hội nêu.

Thời gian gần đây, dư luận trong và ngoài tỉnh đặt vấn đề cho rằng nhà thơ Giang Nam rất xứng đáng được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT. Về ý kiến này, các thế hệ lãnh đạo Hội VHNT tỉnh Khánh Hòa cũng như nhiều văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh đều rất đồng tình.

Nhà thơ Giang Nam đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT từ năm 2001. Hiện nay ông đã 94 tuổi.

N.T