Đề xuất nhiều giải pháp phục hồi thị trường du lịch Khánh Hòa

Thứ năm, 24/12/2020 12:25

Khánh Hòa - Nhiều đề xuất phục hồi du lịch được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 5 năm (2016 -2020) thực hiện Chương trình hành động ngành Du lịch do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày 23-12. Nhiều nội dung đề cập về thực tế của ngành Du lịch đang gặp phải cũng như những giải pháp đã được các đại biểu trình bày, nhằm đưa ngành Du lịch Khánh Hòa phục hồi tăng trưởng sau dịch Covid-19, trong đó nêu bật việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hướng đến tạo ra bước đột phá về phương thức quản lý, điều hành hoạt động du lịch; sớm giải quyết, đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe; xây dựng các nút giao thông kết nối với trung tâm thành phố; đưa ra các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư các dự án du lịch…

Tỉnh Khánh Hòa đề ra mục tiêu chung đến năm 2025 sẽ trở thành một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước. Đến năm 2025, tổng doanh thu từ khách du lịch Khánh Hòa đạt 200 nghìn tỷ đồng (khoảng 8,8 tỷ USD), đóng góp trực tiếp vào GRDP từ 15-17%, đồng thời tạo việc làm cho trên 160.000 lao động trực tiếp trong ngành Du lịch. Mặc khác, tỉnh thực hiện nhiều chính sách thu hút khách du lịch, ước năm 2025 sẽ đạt 11 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế. Duy trì tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân 22%/năm (giai đoạn 2021 - 2023 tăng 20%/năm), trong đó khách quốc tế là 25%/năm (giai đoạn 2021 - 2023 tăng 23%/năm).

K.H