ĐH Luật Hà Nội nói rõ quy trình cấp bằng tiến sĩ cho Thượng tọa Thích Chân Quang

Thứ ba, 25/06/2024 20:50

Trường ĐH Luật Hà Nội vừa thông tin về quá trình đào tạo và cấp bằng tiến sĩ của học viên Vương Tấn Việt (tức Thượng tọa Thích Chân Quang). Trường cho hay, tổng thời gian đào tạo đáp ứng và tuân thủ quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ GD-ĐT.

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến quá trình đào tạo và cấp bằng tiến sĩ luật cho nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt (sinh năm 1959, Thích Chân Quang) tại Trường ĐH Luật Hà Nội.

Trong đó, nhiều ý kiến thắc mắc, tại sao ông Thích Chân Quang có thể bảo vệ luận án tiến sĩ vào tháng 12/2021, trong khi mới nhận bằng cử nhân luật tại chức vào tháng 1/2019.

Về vấn đề này, Trường Đại học Luật Hà Nội đã có báo cáo. Trường ĐH Luật cho hay, trình độ trước khi dự tuyển nghiên cứu sinh của học viên Vương Tấn Việt là tốt nghiệp ĐH ngành tiếng Anh năm 2001 tại Trường ĐH Ngoại ngữ, nay là Trường ĐH Hà Nội); tốt nghiệp ĐH ngành Luật năm 2019 tại Trường ĐH Luật Hà Nội (Văn bằng thứ 2 – vừa làm vừa học).

Cụ thể, năm 2017, ông trúng tuyển Văn bằng 2 Khoá 1 trình độ đại học Luật, hình thức vừa làm vừa học của Trường ĐH Luật Hà Nội mở tại Trường Cao đẳng Bách Việt, TPHCM (trúng tuyển trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học).

Ngày 15/1/2019, ông Thích Chân Quang được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng Cử nhân ngành Luật Văn bằng thứ 2 – vừa làm vừa học, xếp hạng tốt nghiệp loại Giỏi.

Ngày 26/11/2019, ông trúng tuyển nghiên cứu sinh khoá 25B (niên khoá 2019- 2023) theo Quyết định 4567/QĐ-ĐHLHN của Trường ĐH Luật Hà Nội.

Ngày 26/12/2019, ông được công nhận nghiên cứu sinh theo Quyết định 5114/QĐ-ĐHLHN của Trường ĐH Luật Hà Nội, ngành Luật Hiến pháp - Hành chính.

Ngày 9/12/2021, nghiên cứu sinh này bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường tại Trường ĐH Luật Hà Nội.

Ngày 17/3/2022, ông Thích Chân Quang được cấp bằng tiến sĩ luật ngành luật Hiến pháp – Hành chính theo Quyết định số 1141/QĐ- ĐHLHN của Trường ĐH Luật Hà Nội.

Về thông tin liên quan đến quá trình đào tạo tiến sĩ của Thượng tọa Thích Chân Quang, Trường ĐH Luật Hà Nội cho hay, ngày 7/6/2019, nhà trường ra thông báo tuyển sinh số 2190/TBTS-ĐHLHN về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019.

Theo đó: “Người dự xét tuyển nghiên cứu sinh phải đáp ứng các điều kiện sau: 1. Có một trong các văn bằng sau đây:

a) Bằng thạc sĩ luật học đúng ngành hoặc khác ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh có bằng thạc sĩ luật học khác ngành đăng ký dự tuyển thì sau khi trúng tuyển, thí sinh phải học bổ sung kiến thức ở trình độ thạc sĩ của ngành đào tạo tiến sĩ đã trúng tuyển.

b) Bằng cử nhân luật hệ chính quy loại giỏi trở lên do các trường đại học trong nước (được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân ngành luật, luật kinh tế, luật quốc tế, luật thương mại quốc tế) cấp....”.

Song đến ngày ngày 30/9/2019, Trường ĐH Luật Hà Nội có Thông báo về việc đính chính thông tin về điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh trong Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2019 để phù hợp với Quyết định số 261/QĐ-ĐHLHN.

Theo đó, đính chính thông tin về “điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh” trong Điểm b Mục 3 thông báo tuyển sinh số 2190/TBTS-ĐHLHN như sau: “3. Điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh: Có một trong các văn bằng sau đây: b) Bằng cử nhân luật loại giỏi trở lên do các trường đại học trong nước (được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân ngành luật, luật kinh tế, luật quốc tế, luật thương mại quốc tế) cấp”.

Về đối tượng và điều kiện dự tuyển, Trường ĐH Luật Hà Nội cho hay, học viên Vương Tấn Việt đủ điều kiện được dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường ĐH Luật Hà Nội. Cụ thể, học viên Vương Tấn Việt tốt nghiệp cử nhân luật xếp loại Giỏi.

Về xét tuyển, học viên Vương Tấn Việt có đủ điều kiện để học thẳng lên tiến sĩ, cụ thể: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành luật, loại giỏi; là tác giả 1 báo cáo khoa học in trong kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế có phản biện năm 2017; Có năng lực ngoại ngữ là bằng tốt nghiệp ĐH, ngành tiếng Anh.

Thí sinh này đã trúng tuyển theo Quyết định 4567/QĐ-ĐHLHN ngày 26/11/2019 của Trường ĐH Luật Hà Nội và được công nhận nghiên cứu sinh theo Quyết định 5114/QĐ-ĐHLHN ngày 26/12/2019 của Trường ĐH Luật Hà Nội, ngành Luật Hiến pháp - Hành chính.

Về tiến trình đào tạo

Trường ĐH Luật Hà Nội cho hay, về việc hoàn thành bổ sung kiến thức đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ, từ tháng 12/2019 đến tháng 6/2021, nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt đã hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (gồm 43 tín chỉ các học phần thuộc ngành/chuyên ngành trên tổng số 60 tín chỉ (được miễn luận văn 12 tín chỉ và ngoại ngữ 5 tín chỉ theo quy định của điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư 8/2017).

Cùng đó, từ năm 2020 đến năm 2021, nghiên cứu sinh đã hoàn thành 7 học phần của chương trình đào tạo tiến sĩ.

Đánh giá chuyên đề tiến sĩ và bảo vệ luận án tiến sĩ, áp dụng với trường hợp của học viên Vương Tấn Việt, Trường ĐH Luật Hà Nội cho hay, nghiên cứu sinh đã hoàn thành các học phần bổ sung, các học phần ở trình độ tiến sĩ; đã công bố 2 báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong Kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện; được tập thể hoặc người hướng dẫn nghiên cứu sinh đồng ý cho đăng ký đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn; đã hoàn thành bảo vệ chuyên đề tổng quan, 03 chuyên đề luận án.

Cùng đó, ngày 15/6/2021, ông đã hoàn thành góp ý luận án tiến sĩ ở bộ môn.

Ngày 26/9/2021, ông đã bảo vệ cấp đơn vị chuyên môn (cấp cơ sở);

Ngày 3/10/2021, nghiên cứu sinh làm đơn xin bảo vệ luận án cấp trường. Ngày 3/12/2021, nghiên cứu sinh bảo vệ luận án cấp trường.

Về việc cấp bằng tiến sĩ, Trường ĐH Luật Hà Nội cho hay, nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo. Ngày 20 và 24/01/2022, nghiên cứu sinh nộp luận án vào thư viện Trường ĐH Luật Hà Nội và Thư viện quốc gia. Ngày 17/3/2022, ông được cấp bằng tiến sĩ theo Quyết định số 1141/QĐ- ĐHLHN của Trường ĐH Luật Hà Nội.

Về thời gian đào tạo tiến sĩ, Trường ĐH Luật Hà Nội cho hay, nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo. Cùng đó luận án của nghiên cứu sinh được đơn vị chuyên môn đề nghị được đánh giá ở Hội đồng đánh giá luận án cấp trường; luận án của nghiên cứu sinh cũng được các phản biện độc lập tán thành.

Ngày 3/10/2021, ông có đơn xin rút ngắn thời gian đào tạo; Đơn đề nghị được bảo vệ luận án cấp trường và được nhà trường đồng ý.

Ngày 1/11/2021, nhà trường đã ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt. Ngày 9/12/2021, nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án cấp trường. Ngày 17/3/2022, nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ.

Trường cho hay, như thông tin trên, tổng thời gian đào tạo của học viên Vương Tấn Việt kể từ khi được công nhận nghiên cứu sinh (tháng 12/2019) đến khi có quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ (tháng 3/2022) là 2 năm 3 tháng.

Thời gian này đáp ứng và tuân thủ quy chế đào tạo tiến sĩ của Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT và Quyết định 261/QĐ-ĐHLHN của trường.

Theo VietnamNet

Phổ điểm kỳ thi đánh giá năng lực thuận lợi cho công tác xét tuyển

Sau một tuần tổ chức thi, ngày 15-4, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã công bố kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024.

PGS.TS Võ Thị Thúy Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Ngày 8-1, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy và Nghị quyết công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.