Điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 07 cán bộ từ ngày 01/01/2022

Chủ nhật, 20/02/2022 10:05

Chiều ngày 30/12/2021, PC Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm các cán bộ với sự tham dự của Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn và lãnh đạo các phòng, ban Công ty.

Ông Lê Hoàng Anh Dũng – Giám đốc Công ty trao quyết định bổ nhiệm cán bộ và tặng hoa, chúc mừng các đồng chí.

Theo đó, về việc bổ nhiệm lại, PC Quảng Ngãi đã công bố các quyết định số 12438/QĐ-QNPC về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Toại giữ chức vụ Giám đốc Điện lực Nghĩa Hành; quyết định số 12439/QĐ-QNPC về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Ngọc Huấn giữ chức vụ Trưởng phòng Điều độ Công ty; quyết định số 12440/QĐ-QNPC về việc bổ nhiệm lại ông Lương Văn Đức giữ chức vụ Giám đốc Điện lực Sơn Tịnh.

Về việc điều động và bổ nhiệm, PC Quảng Ngãi đã công bố các quyết định số 12441/QĐ-QNPC về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Điện lực Bình Sơn đến giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện; quyết định số 12442/QĐ-QNPC về việc điều động và bổ nhiệm ông Lữ Xuân Ấn - Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự đến giữ chức vụ Giám đốc Điện lực Bình Sơn; quyết định số 12443/QĐ-QNPC về việc điều động và bổ nhiệm ông Bùi Văn Lía - Phó Trưởng phòng An toàn đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Điện lực Bình Sơn.

Về việc bổ nhiệm mới, PC Quảng Ngãi đã công bố quyết định số 12444/QĐ-QNPC về việc điều động và bổ nhiệm ông Trương Quang Thảo - Điều độ viên Phòng điều độ đến giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An toàn.

Tại buổi lễ công bố, ông Lê Hoàng Anh Dũng - Giám đốc Công ty đã chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm lần này; đồng thời mong muốn các đồng chí trên cương vị mới sẽ phát huy năng lực, tinh thần đoàn kết tập thể, vượt khó, chủ động, sáng tạo trong công tác; tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị nói riêng và Công ty nói chung.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí được bổ nhiệm cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Công ty và xin hứa trong thời gian đến sẽ nỗ lực cùng với toàn thể CBCNV trong đơn vị cùng đoàn kết, thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ chung.