Giám sát đầu tư hàng loạt dự án dân sinh tại Đà Nẵng

Thứ sáu, 15/03/2024 06:40
Chiều 14-3, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn chủ trì cuộc họp giám sát  chuyên đề tình hình thực hiện quy định pháp luật về quyết định chủ trương đầu tư, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn phát biểu kết luận cuộc họp giám sát chuyên đề về đầu tư dự án nhóm C trên địa bàn Đà Nẵng.
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn phát biểu kết luận cuộc họp giám sát chuyên đề về đầu tư dự án nhóm C trên địa bàn Đà Nẵng.

Bà Lê Thanh Tùng-Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cho biết, sau khi Nghị quyết số 14 năm 2021 của HĐND TP có hiệu lực đến nay UBND TP đã phê duyệt chủ trương đầu tư 288 dự án với tổng mức đầu tư hơn 4.370 tỷ đồng và ủy quyền cho UBND các quận phê duyệt chủ trương đầu tư 343 dự án từ nguồn vốn dân sinh với tổng mức đầu tư hơn 1.378 tỷ đồng. Đến nay, có 316 dự án đã thi công hoàn thành, 94 dự án đang triển khai thi công, 85 dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, 128 dự án đang tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư…

Cũng theo bà Tùng, việc triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nhóm C cơ bản đáp ứng so với yêu cầu hiện nay, đặc biệt là các dự án dân sinh do các quận chủ động triển khai thực hiện đã kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách, tính cấp thiết đặt ra đối với ý kiến người dân, ý kiến cử tri phản ánh, kịp thời phục vụ nhu cầu dân sinh. Tuy nhiên bà Tùng cũng cho biết, việc triển khai dự án nhóm C cũng gặp một số khó khăn như quá trình thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư tuần tự các bước theo quy định (chủ trương đầu tư, quy hoạch, đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, phòng cháy chữa cháy, phê duyệt dự án…) còn dài, tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư của các đơn vị đề xuất đầu tư đối với các dự án đã được ghi vốn chuẩn bị đầu tư còn chậm. Đối với một số dự án y tế, giáo dục có mua sắm thiết bị gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng danh mục, thẩm định giá thiết bị, chủ đầu tư phải lấy ý kiến của đơn vị sử dụng, cơ quan chuyên môn, thành lập hội đồng đánh giá, cho ý kiến nên mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, công tác thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC công trình gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do Quy chuẩn về PCCC thay đổi liên tục; các đơn vị tư vấn chưa cập nhật kịp thời dẫn đến hồ sơ trình thẩm duyệt hồ sơ thiết kế PCCC không đạt yêu cầu, phải điều chỉnh bổ sung. Một số dự án chưa phù hợp với quy hoạch phân khu phải chờ mới có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn cho biết, trước đây HĐND TP họp mỗi năm 2 kỳ vì vậy đã phân cấp, giao quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C cho UBND TP với mục đích rút ngắn thời gian, đẩy nhanh thủ tục, tiến độ triển khai đầu tư dự án nhóm C (dự án dân sinh), đảm bảo yêu cầu cấp thiết, bức xúc của người dân. Tuy nhiên, không có nghĩa việc giao quyền xong là hết trách nhiệm, nhất là những phát sinh trong quá trình thực hiện. Việc triển khai chuyên đề giám sát thực hiện dự án nhóm C để kịp thời chỉ ra những vướng mắc, tồn tại để khắc phục. Hiện nay, hằng tháng HĐND TP đều họp chuyên đề, không lo khâu chậm trễ trong quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C, dẫn đến không kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh bức thiết. Phó chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thực hiện báo cáo gửi Đoàn giám sát cần bổ sung thêm nội dung đánh giá hiệu quả các dự án nhóm C; bổ sung khâu đánh giá thủ tục chuẩn bị đầu tư trong đó nêu rõ bao nhiêu dự án đề xuất đầu tư được phê duyệt; danh mục cụ thể các dự án nào đang vướng mắc về đền bù giải tỏa, về quy hoạch, về các quy định phòng cháy chữa cháy… Ngoài ra, trong báo cáo cũng cần thống kê kết quả đấu thầu qua mạng với các dự án nhóm C, các nhà thầu không đảm bảo năng lực…

HẢI QUỲNH