HĐND tỉnh Quảng Nam chất vấn trực tiếp 4 nhóm vấn đề tại kỳ họp thứ 12

Thứ bảy, 03/12/2022 19:40
Ngày 2-12, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất quyết định 4 nhóm vấn đề chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 12, tổ chức từ ngày 7 đến ngày 9-12 này. Theo chương trình kỳ họp, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra lúc 14 giờ ngày 8-12 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Quảng Nam (QRT).

Các nhóm nội dung chất vấn: Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có 4 nội dung; lĩnh vực công thương 3 nội dung; lĩnh vực lao động, việc làm, giảm nghèo 3 nội dung; lĩnh vực thanh tra 3 nội dung. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất chuyển 9 nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh không thuộc các nhóm vấn đề chất vấn nêu trên đến UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh để trả lời đại biểu bằng văn bản, xung quanh các lĩnh vực: An ninh, trật tự xã hội (2 nội dung); lĩnh vực tài chính, ngân sách (2 nội dung); lĩnh vực đầu tư (2 nội dung); các lĩnh vực: xây dựng; tài nguyên, môi trường; thông tin - truyền thông; giao thông; y tế mỗi lĩnh vực 1 nội dung chất vấn.

TH. HÀ