HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và các mức chi hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Thứ tư, 26/06/2024 15:34

Ngày 25/6/2024, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 10, với sự tham dự của 44/48 đại biểu. Kỳ họp đã thông qua 4 nghị quyết quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đắk Nông, trong đó có Nghị quyết quy định về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và các mức chi hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngay khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày 28 tháng 11 năm 2023; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông chủ trì kỳ họp. Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Văn Chiến, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh đã tham dự.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua nghị quyết quy định về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và các mức chi hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông với tỷ lệ tán thành cao.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo dự thảo Nghị quyết

Theo Nghị quyết, mỗi thôn, buôn, bon, bản (gọi chung là thôn), Tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thành lập một Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Theo đó, toàn tỉnh thành lập 713 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại 713 thôn, Tổ dân phố. Mỗi Tổ bố trí từ 3 đến 5 thành viên gồm Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên tùy theo quy mô dân số và đặc điểm tình hình địa bàn. Đối với thôn có trên 350 hộ gia đình; Tổ dân phố có trên 500 hộ gia đình; thôn biên giới; thôn, tổ dân phố thuộc xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự do Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định nhưng số lượng tối đa của mỗi Tổ không vượt quá 05 người.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết

Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng (đã bao gồm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế) như sau: Đối với Tổ trưởng hỗ trợ 35% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng; Đối với Tổ phó hỗ trợ 33% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng; Đối với Tổ viên hỗ trợ 31% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng. Bồi dưỡng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi làm nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động được hưởng mức bồi dưỡng bằng 200% mức hỗ trợ hằng ngày. Mức hỗ trợ hằng ngày được tính bằng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng tại khoản 1 điều này chia cho 22 ngày làm việc. Khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được hưởng mức ngày công lao động tăng thêm bằng 50% mức bồi dưỡng quy định tại điểm a, khoản này.

Nghị quyết cũng quy định chế độ, chính sách đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ; hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị tại bệnh viện do tai nạn, ốm đau trong thời gian thực hiện nhiệm vụ...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông Lưu Văn Trung phát biểu kết luận tại kỳ họp

Phát biểu kết luận tại kỳ họp, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có vai trò rất quan trọng. Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, UBND tỉnh Đắk Nông khẩn trương thể chế hóa thành các quy định, kế hoạch và hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. UBND tỉnh sớm ban hành các văn bản hướng dẫn và bảo đảm các điều kiện cần thiết để các địa phương sớm ban hành quyết định thành lập và kịp thời ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở từ ngày 1/7/2024 theo quy định, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Việc Nghị quyết Nghị quyết quy định về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và các mức chi hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp này, giúp các thành viên tham gia Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở yên tâm công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác; phát huy vai trò là cánh tay nối dài của lực lượng Công an Đắk Nông trong công tác bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Minh Quỳnh – Bá Hiển