Hội An đẩy mạnh cải cách một số thủ tục hành chính

Thứ tư, 06/12/2023 09:06
Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên một số lĩnh vực ở TP Hội An (Quảng Nam) đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước đáp ứng sự hài lòng của người dân; góp phần cải cách TTHC trong một số lĩnh vực của tỉnh.
Người dân đến giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa TP Hội An.
Người dân đến giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa TP Hội An.

Rà soát, đơn giản hóa

Tích cực triển khai cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 theo nghị quyết của Tỉnh ủy và quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính, hàng năm, UBND TP Hội An ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC với 6 nhóm nhiệm vụ: công tác xây dựng năng lực nghiệp vụ kiểm soát TTHC; niêm yết công khai TTHC; kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện và các quy định TTHC; chế độ thông tin, báo cáo về tình hình thực hiện kết quả kiểm soát TTHC.

Giai đoạn 2021 - 2022, TP Hội An đã tập trung đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa TTHC, kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, điều chỉnh hoặc giảm bớt những thủ tục, thành phần hồ sơ không cần thiết, góp phần tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi thực hiện giao dịch hành chính. Cụ thể, ở lĩnh vực tư pháp, hộ tịch của các cơ quan thành phố đã cắt giảm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết ở nước ngoài từ 12 ngày còn 10 ngày; lĩnh vực tư pháp, hộ tịch xã phường cắt giảm thời gian giải quyết TTHC đăng ký nuôi con nuôi trong nước từ 30 ngày xuống 25 ngày; thủ tục đăng ký lại kết hôn, thủ tục đăng ký lại khai sinh từ 5 ngày còn 2 ngày; các thủ tục đăng ký kết hôn, cấp chứng nhận tình trạng hôn nhân từ 3 ngày còn 1 ngày; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi thời gian giải quyết TTHC từ 3 ngày còn 1 ngày…

Cùng với đó, TP Hội An đã đưa 261 TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa của thành phố, 114 TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận một cửa của xã, phường (lĩnh vực đất đai 30 TTHC, giao thông vận tải 8 TTHC, tư pháp 30 TTHC). Từ tháng 10-2021, đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, TTHC bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng đối với các TTHC được UBND tỉnh công bố mức độ 3,4 có quy trình giải quyết trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước. Đến cuối năm 2021, thành phố đã chuyển giao hầu hết TTHC cho bưu điện thành phố tiếp nhận và trả kết quả (trừ lĩnh vực đất đai và tư pháp)...

Những đề xuất, kiến nghị

Ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, để có cơ sở đề ra giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, UBND thành phố triển khai lấy phiếu thăm dò mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, xã phường hàng năm. Kết quả mức độ hài lòng đối với chất lượng dịch vụ công thành phố năm 2020 là 89,35% (lĩnh vực đất đai đạt 92,15%); mức độ hài lòng năm 2021 là 92,70% (lĩnh vực đất đai đạt 82,72%); mức độ hài lòng năm 2022 là 89,94% (lĩnh vực đất đai của Phòng Tài nguyên - Môi trường đạt 89,13%; lĩnh vực đất đai của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hội An đạt 74,59%; các lĩnh vực thuộc Phòng Quản lý đô thị đạt 96,86% và các lĩnh vực thuộc Phòng Tư pháp đạt 93,83%...). Riêng năm 2022, đã giải quyết đúng hạn 5.019/6.852 hồ sơ tiếp nhận giải quyết TTHC về đất, đạt 72,59%; giải quyết đúng hạn 2.707/3.924 hồ sơ về lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm, đạt 69%; lĩnh vực chứng thực bản sao từ bản chính thuộc Phòng Tư pháp tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 5.046 hồ sơ, đạt 100%...

Mặc dù đạt được những kết quả khá tốt, tuy nhiên quá trình thực hiện cải cách TTHC trên địa bàn Hội An vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương và các ngành của tỉnh trong giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa liên thông có lúc, có nơi chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ nên nhiều hồ sơ bị giải quyết trễ hẹn; có tình trạng cơ quan, đơn vị quy định thêm số lượng bộ hồ sơ thủ tục đối với công dân trong giải quyết TTHC; một số lĩnh vực vừa tiếp nhận hồ sơ giấy vừa cập nhật phần mềm dẫn đến áp lực cho cán bộ chuyên môn; đội ngũ cán bộ công chức phụ trách cải cách hành chính phải kiêm nhiệm nhiều công việc, chưa được đào tạo, tập huấn chuyên sâu; việc chuyển giao TTHC cho dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận được triển khai, tuy nhiên đến nay chưa có quy định cụ thể về cơ chế tài chính nên địa phương còn lúng túng khi triển khai thực hiện...

Làm việc với Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam, UBND TP Hội An kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu tích hợp các phần mềm có tính liên thông về cơ sở dữ liệu để thuận lợi trong thực hiện cải cách TTHC; ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC liên thông từ thành phố đến tỉnh, tạo sự đồng bộ thống nhất, đảm bảo về thời gian, hạn chế việc hồ sơ trễ hẹn; hướng dẫn, tập huấn việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực theo Nghị định số 45/2020 ngày 8-4-2000 của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh. TP Hội An cũng đề xuất UBND tỉnh và các sở, ngành áp dụng công nghệ thông tin trong việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với hồ sơ giải quyết trễ hẹn qua tin nhắn, zalo, công khai trên các cổng thông tin điện tử…

Thạch Hà