Hội nghị về bảo đảm an toàn hoạt động tàu biển

Thứ năm, 24/11/2022 08:42
Ngày 23-11, Cảng vụ Đà Nẵng phối hợp với Bảo Việt Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tàu biển năm 2022 với chủ đề “An tâm rời bến cập cầu” thu hút hơn 40 chủ tàu là doanh nghiệp vận tải hàng hóa đường biển và vận tải khách du lịch, ngư dân sở hữu tàu thuyền đánh cá, các đơn vị tàu chuyên dụng, v.v… trên địa bàn TP.
Đại diện Cảng vụ Đà Nẵng chia sẻ một số giải pháp bảo đảm an toàn hoạt động tàu biển và giải pháp bảo vệ tài sản khi có sự cố xảy ra.
Đại diện Cảng vụ Đà Nẵng chia sẻ một số giải pháp bảo đảm an toàn hoạt động tàu biển và giải pháp bảo vệ tài sản khi có sự cố xảy ra.

Tại Hội nghị, Đại diện Cảng vụ Đà Nẵng cũng giới thiệu một số vụ việc về sự cố, tai nạn đâm va tàu biển điển hình trên thế giới và tại Việt Nam thời gian qua; phổ biến các quy định pháp luật mới nhất về an toàn hàng hải quốc tế, hàng hải nội địa; đồng thời chia sẻ một số giải pháp đảm bảo hoạt động tàu biển như: nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn hàng hải, nâng cao chất lượng công tác hoa tiêu hàng hải, đầu tư cải tạo và nâng cấp hạ tầng cảng biển hiện đại và tiên tiến, đẩy mạnh công tác thông tin hàng hải và cứu nạn cứu hộ, bồi dưỡng và nâng cao đạo đức, nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ sỹ quan thuyền viên… Về giải pháp chia sẻ, bảo vệ người và tài sản khi có sự cố tàu biển xảy ra, đại diện Bảo Việt Đà Nẵng đã giới thiệu các gói bảo hiểm tàu biển gồm: bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu, bảo hiểm thuyền viên, bảo hiểm đóng tàu, bảo hiểm hàng hóa trên tàu, v.v… với chi phí bảo hiểm hợp lý nhưng có giá trị bồi thường thỏa đáng khi có sự cố xảy ra.

PHÚ NAM