Không truy thu phụ cấp ưu đãi của giáo viên tại thành phố Gia Nghĩa

Thứ bảy, 28/05/2022 13:27
Liên quan tới việc hơn 700 giáo viên tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông bị đề nghị truy thu phụ cấp ưu đãi trong năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa có văn bản khẳng định sẽ không tiến hành việc truy thu đồng thời áp dụng phụ cấp ưu đãi đến ngày 6-3-2021.

Trong văn bản trả lời kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, việc chi trả phụ cấp ưu đãi đối với hơn 700 giáo viên tại thành phố Gia Nghĩa trong năm 2020 là đúng quy định và sẽ không có việc truy thu. Bên cạnh đó, việc ngành chức năng giảm phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên tại thành phố Gia Nghĩa ngay từ đầu năm 2021 cũng không đúng quy định.

Trước đó, tại Kết luận thanh tra số 167/KL-STC (ngày 29/9/2021 của Sở Tài chính Đắk Nông) về công tác quản lý tài chính ngân sách tại thành phố Gia Nghĩa, Sở Tài chính Đắk Nông khẳng định, trong năm 2020, các trường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đều chi sai mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng. Sở Tài chính Đắk Nông yêu cầu thu hồi toàn bộ số tiền bị xác định là chi vượt để hoàn trả ngân sách nhà nước.

Cũng theo Sở Tài chính Đắk Nông, theo quy định của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập, mức phụ cấp áp dụng cho giáo viên giảng dạy tại thành phố Gia Nghĩa là mức áp dụng cho “vùng đồng bằng, thành phố, thị xã”. Cụ thể, giáo viên giảng dạy ở hai bậc học Mầm non, Tiểu học áp dụng phụ cấp ưu đãi 35%, còn bậc Trung học Cơ sở là 30%.

Tuy nhiên, trên thực tế, từ khi thành lập tỉnh Đắk Nông (năm 2004) đến hết năm 2020, việc chi trả phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa (trước ngày 1-1-2020 là thị xã Gia Nghĩa - phóng viên) được áp dụng như miền núi, tức ở mức 50% đối với 2 bậc học Mầm non, Tiểu học và 35% đối với bậc Trung học Cơ sở. So với kết luận của Sở Tài chính Đắk Nông, giáo viên giảng dạy bậc học Mầm non, Tiểu học đã được chi phụ cấp cao hơn 15% so với quy định và giáo viên bậc Trung học Cơ sở cao hơn 5%.

HƯNG THỊNH