Không yêu cầu nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục của ngành Bảo hiểm Xã hội

Thứ bảy, 09/12/2023 13:47
Không yêu cầu công dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Bảo hiểm Xã hội (BHXH). Đây là yêu cầu của BHXH Việt Nam đối với BHXH các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Nghị định (NĐ) số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, BHXH Việt Nam cho biết, đã thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành và bãi bỏ thành phần hồ sơ là “sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy” trong các thủ tục hành chính lĩnh vực thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ), bệnh nghề nghiệp, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Hiện nay, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam không còn thủ tục nào quy định về việc cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Cơ quan BHXH đã hoàn thành việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo phục vụ việc tra cứu, đối soát thông tin của công dân và hướng dẫn triển khai, thực hiện.

Nhằm triển khai quy định nêu trên, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính không yêu cầu công dân cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu; chấp hành nghiêm quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành; đảm bảo các thành phần hồ sơ theo đúng quy định tại các quyết định công bố thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam hiện hành; không được yêu cầu thêm hồ sơ ngoài quy định.

BHXH Việt Nam cũng lưu ý, việc xác thực danh tính cá nhân áp dụng đối với tất cả các trường hợp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để giải quyết đúng người, đúng quy định. Thông tin xác thực được tra cứu, khai thác thông qua chức năng tra cứu thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên phần mềm thu và quản lý sổ, thẻ; hoặc thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VneID (trường hợp người dân cung cấp thông tin qua ứng dụng VNeID).

Ngoài ra, có thể xác thực bằng hình thức sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chip (trường hợp đã được BHXH Việt Nam trang bị thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chip trên thẻ Căn cước công dân gắn chip). Đối với trường hợp đã tra cứu thông tin theo các phương thức trên nhưng không có dữ liệu để xác thực, BHXH Việt Nam cho biết, cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú: Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với thủ tục hành chính có yêu cầu nộp hồ sơ tại nơi cư trú nhưng người dân lại nộp hồ sơ tại nơi khác nơi cư trú ghi trên Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (còn giá trị sử dụng), chỉ yêu cầu các thành phần hồ sơ theo đúng quy định tại các quyết định công bố thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam hiện hành; xác thực danh tính cá nhân để giải quyết đúng người, đúng quy định.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thông báo công khai quy định này trên Cổng thông tin của BHXH địa phương và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính để thông tin rộng rãi, tạo thuận lợi, đem tới sự hài lòng cho công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Chu Thanh Vân