Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ bảy, 25/03/2023 06:43
Chiều 24-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) Đà Nẵng chủ trì phiên họp BCĐ Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ 3.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

BCĐ ghi nhận sự nỗ lực, tính trách nhiệm của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP trong việc tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn trong công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự, qua đó đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, góp phần ổn định dư luận xã hội, pháp luật thực thi nghiêm minh, kịp thời. BCĐ đã thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung: Báo cáo bổ sung 2 vụ án vào diện BCĐ TP theo dõi, chỉ đạo; Báo cáo tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ TP theo dõi, chỉ đạo; Báo cáo về việc xử lý các sai phạm trong việc thi hành án có liên quan đến lô đất A2 khu đất công trình công cộng A4, thuộc vệt khai thác quỹ đất đường Phạm Văn Đồng; Báo cáo kết quả xử lý đơn, thư liên quan đến công tác PCTNTC quý I-2023; Báo cáo kết quả hoạt động của BCĐ, Thường trực BCĐ TP quý I-2023; Tờ trình về việc thành lập 04 đoàn kiểm tra, giám sát về PCTNTC năm 2023.

Trong quý I-2023, BCĐ đã kịp thời ban hành Chương trình công tác năm cụ thể, sát với tình hình thực tế và đã ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát của BCĐ; Kế hoạch định hướng tuyên truyền về PCTNTC trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, chỉ đạo nâng cao các giải pháp về PCTNTC. Nhờ vậy, công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực ngày càng quyết liệt, hiệu quả hơn; số vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý có chuyển biến rõ nét. Các cơ quan, địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt hơn cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án... Một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được xử lý nghiêm khắc, tạo tính răn đe, giáo dục chung, được dư luận đồng tình, ủng hộ cao.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của BCĐ, các thành viên BCĐ và các cơ quan tố tụng cùng các cơ quan có liên quan trong việc đẩy nhanh tiến độ các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực và đã phát hiện nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng. Qua thảo luận, BCĐ TP bổ sung 2 vụ án (vụ án “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP và vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng) vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo; thống nhất các nội dung chỉ đạo về tiến độ các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo và triển khai 4 đoàn kiểm tra, giám sát về công tác PCTNTC tại một số đơn vị.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị cấp ủy đảng các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Giao Cơ quan Thường trực BCĐ thường xuyên rà soát, đánh giá toàn diện các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, kịp thời đề xuất đưa vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo; thông qua kết quả xử lý để kiến nghị các biện pháp phòng ngừa trong công tác quản lý cán bộ, quản lý tài chính, đất đai,... Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, chịu trách nhiệm và phối hợp với cơ quan Thường trực BCĐ cung cấp thông tin kết quả xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ TP theo dõi, chỉ đạo; khẩn trương tham mưu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và giới thiệu một số vấn đề về văn hóa liêm chính cho cán bộ chủ chốt TP; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về PCTNTC và đề cao tính trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Công Hạnh - Minh Duyên