Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Thứ năm, 07/04/2022 10:01
Chiều 6-4, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ BMNN năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Đại biểu tham dự Hội nghị.
Đại biểu tham dự Hội nghị.

Năm 2021, công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến rõ rệt; ý thức, trách nhiệm bảo vệ BMNN của cán bộ, công chức được nâng lên; cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN cơ bản được lựa chọn từ những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần cảnh giác, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững các quy định của pháp luật.

Công tác quản lý tin, tài liệu, vật mang BMNN được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Năm qua, Ban Chỉ đạo đã ban hành 9 văn bản chỉ đạo; thành phố Đà Nẵng ban hành 4 quy chế bảo vệ BMNN của Thành ủy, UBND, HĐND, Đoàn đại biểu quốc hội, qua đó đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn. Tại Hội nghị có 3 tham luận của các đơn vị địa phương (Công an thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Công ty truyền tải điện 2) đã phân tích đánh giá rõ hơn những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế trong công tác thực hiện bảo vệ BMNN thời gian qua của các ban ngành, địa phương; đồng thời đưa ra một số phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cho biết, BMNN có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng đất nước, liên quan trực tiếp đến sự ổn định chính trị, vững mạnh về quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. “Trong thời gian đến, các ban ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ BMNN cho cán bộ, đảng viên và mọi công dân; tiếp tục tăng cường việc hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết công tác bảo vệ BMNN. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phòng ngừa, hạn chế sơ hở, thiếu sót cũng như làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao cảnh giác. Kiên quyết không để thể lực thù địch và các loại đối tượng lợi dụng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm liên quan đến công tác bảo vệ BMNN”, ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN TP Đà Nẵng đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ BMNN năm 2021.

NGỌC QUỐC – THẾ VŨ