Ký kết chuyển đổi số

Thứ ba, 07/06/2022 15:15
FPT và UBND Q. Thanh Khê (TP Đà Nẵng) vừa ký kết biên bản ghi nhớ chuyển đổi số với mục tiêu từ cơ quan Nhà nước, người dân và cả doanh nghiệp trên địa bàn sẽ tiếp cận với các giải pháp công nghệ số, cắt giảm thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử.
FPT và UBND Q. Thanh Khê ký kết biên bản ghi nhớ.
FPT và UBND Q. Thanh Khê ký kết biên bản ghi nhớ.

Theo biên bản ghi nhớ, FPT và UBND Q. Thanh Khê đặt mục tiêu huy động nguồn lực các bên nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn quận, chuyển đổi tổng thể và toàn diện. FPT hỗ trợ Thanh Khê triển khai thành công kế hoạch chuyển đổi số. Tập đoàn sẽ triển khai, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ, viễn thông và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số, mục tiêu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận. Hai bên thống nhất tập trung hỗ trợ Q. Thanh Khê tập cập nhật các cơ sở dữ liệu nền trong kho dữ liệu dùng chung toàn thành phố và các cơ sở dữ liệu ngành dọc, cơ sở dữ liệu chuyên ngành cấp quận. FPT cũng hỗ trợ Q. Thanh Khê trong công tác đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên trong công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số…

PHƯƠNG KIẾM