Lâm Đồng đề xuất tặng danh hiệu ''Nghệ nhân Ưu tú" cho 7 nghệ nhân

Thứ năm, 08/07/2021 10:57

Tỉnh Lâm Đồng có 7 nghệ nhân được Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần III - năm 2021.

Theo đó, 7 nghệ nhân của Lâm Đồng đang nắm giữ loại hình di sản văn hóa phi vật thể (nghệ thuật trình diễn dân gian) là những nghệ nhân có nhiều cống hiến, tâm huyết, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các địa phương.  

Các nghệ nhân được đề nghị xét tặng bao gồm: Nghệ nhân K'Brel (xã Bảo Thuận, H. Di Linh), nghệ nhân K'Tiếu (xã Đinh Lạc, H. Di Linh), nghệ nhân Kră Jă Ha Liêng (xã Đạ Sar, H. Lạc Dương), nghệ nhân Điểu K'Bôi (xã Đồng Nai Thượng, H. Cát Tiên), nghệ nhân K'Tơng (xã Đạ Ploa, H. Đạ Huoai) và nghệ nhân Ya Ba, nghệ nhân Ya Đồng cùng ở xã Tà Hine, H. Đức Trọng.

L.Đ