Lan tỏa từ cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ sáu, 10/03/2023 13:10
Cuộc thi viết chính luận khoa học về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị tổ chức trong hai năm qua thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thành phố tham gia, góp phần nâng cao ý thức của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố), cuộc thi viết chính luận khoa học về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” đã bước sang năm thứ 3. Ban Chỉ đạo 35 thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo 35 các cấp và các địa phương, đơn vị huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và nhóm chuyên gia các cấp trên địa bàn thành phố.

Qua đó, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ. Đồng thời, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên về năng lực, tư duy lý luận, nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật và trên không gian mạng.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Mai Thị Thu cho biết, chỉ tính riêng năm 2022, Ban Chỉ đạo 35 thành phố đã nhận hơn 500 bài dự thi. Các bài viết tập trung khẳng định giá trị khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng, tập trung vào những nội dung cốt lõi, mới của Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên tất cả các lĩnh vực.

Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Trường Chính trị thành phố tổ chức thẩm định, đánh giá, lựa chọn các bài dự thi chất lượng, gửi Ban tổ chức cuộc thi. Kết quả, thành phố có 3 cá nhân đoạt giải, trong đó 1 giải A, 2 giải B, Ban Chỉ đạo 35 thành phố đoạt giải tập thể xuất sắc.

“Việc tham gia cuộc thi góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tác động mạnh mẽ đến việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và người dân trên địa bàn thành phố đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay”, bà Thu nhấn mạnh.

Năm 2022, Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố có số lượng đảng viên tham gia đông đảo, với 139 tác phẩm tham gia dự thi và có 2 cá nhân đoạt giải A và B. Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Hà Đức Hoài cho biết, Đảng ủy khối và các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hưởng ứng cuộc thi do cấp trên phát động, Đảng ủy khối đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc phối hợp lãnh đạo chính quyền, đoàn thể đơn vị phổ biến, tuyên truyền kế hoạch tham gia cuộc thi đến cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và đoàn viên, hội viên; vận động, khuyến khích việc đăng tải, chia sẻ thông tin về cuộc thi trên các trang mạng xã hội, xác định việc tham gia cuộc thi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

“Cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc, nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên. Đây là kênh thông tin hữu hiệu để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên. Một số bài viết đã đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…”, ông Hoài cho biết.

Theo bà Mai Thị Thu, cuộc thi lần thứ 3 năm nay tập trung vào 3 nhóm chủ đề: “Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”; “Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ” và chủ đề “Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Hiện Ban Tuyên giáo Thành ủy đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai cuộc thi đến các đơn vị, địa phương, với hy vọng sẽ có nhiều tác phẩm tham dự chất lượng, số lượng tăng và đạt các giải cao…

Theo Báo Đà Nẵng