Làng nghề Trường Sơn đón nhận 10 kỷ lục

Thứ hai, 28/12/2020 17:00

Làng nghề Trường Sơn đón nhận các kỷ lục.

Khánh Hòa- Tại Nha Trang, Làng nghề Trường Sơn (8) Trường Sơn Nha Trang vừa đón nhận 10 kỷ lục do tổ chức kỷ lục Viêt Nam Vietking công bố. Các kỷ lục gồm: 1. Bộ tranh 8 bức thư họa, thư pháp tâm linh lớn nhất; 2. Hai bức  tranh cát thư pháp vuông và tròn lớn nhất Việt Nam; 3. Bộ 12 bàn bằng gỗ hương chạm trổ  12 con giáp và hoa mai tinh xảo lớn nhất; 4. Các bức tượng danh nhân Việt Nam và Thế giới đan bằng sợi nhựa tổng hợp có kích thước lớn nhất; 5. Mô hình 12 con giáp đan bằng sợi tổng hợp lớn nhất; 6. 4 bản đồ hành chính Việt Nam thực hiện thủ công bằng nguyên liệu địa phương lớn nhất Việt Nam; 7. Bộ hình đàn chim yến bay lượn đan bằng sợi tổng hợp; 8. Mô hình mặt trống đồng Ngọc Lũ đan bằng sợi tổng hợp có đường kính lớn nhất; 9. Mô hình quả bầu hồ lô  được kết hợp từ 542 quả bầu khô viết thư pháp truyện Kiều; 10. Bộ sưu tập sản phẩm nội thất đan tay bằng nguyên liệu mây và sợi tổng hợp nhiều  mẫu mã nhất.

K.V.T