Lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng

Thứ sáu, 10/04/2020 17:34

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam quý 1-2020 đạt hơn 159 triệu tấn, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó hàng container là hơn 5 triệu TEUs, tăng 14% so với năm 2019. Về khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển riêng trong tháng 3-2020 là gần 61 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kỳ; trong đó hàng container là gần 2 triệu TEUs tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019.

Về hành khách thông qua cảng biển, Cục Hàng hải Việt Nam thông tin, về tổng lượt tàu trong quý 1-2020 là 16.473 lượt, giảm 10% so với năm ngoái. Riêng lượt tàu đến cảng trong tháng 3-2020 là 4.638 lượt, giảm 35% so với năm trước. Lượt hành khách thông qua các cảng biển trong quý 1-2020 là hơn 1,6 triệu người, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng tháng Ba, lượt khách thông qua các cảng biển đạt 313.693 người (chủ yếu là khách nội địa) bằng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam cho thấy dù có tác động của dịch COVID-19, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng biển không bị tác động nhiều, vẫn có xu hướng tăng, mặc dù tốc độ tăng chậm hơn so với trung bình của thời gian trước. Tuy nhiên, lượng tàu khách và hành khách thông qua cảng biển giảm rõ rệt, đặc biệt là tàu khách du lịch quốc tế đến trong tháng Ba chỉ có hai lượt tàu, giảm gần như 100% so với cùng kỳ năm trước.

Về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Cục Hàng hải Việt Nam cho biết để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, trước tiên Cục đã thực hiện đơn giản được 6 thủ tục hành chính; tiếp tục đề xuất cắt giảm và đơn giản hóa bảy thủ tục; Cục đã có văn bản phổ biến cho các chủ tàu và chỉ đạo các cảng vụ hàng hải hướng dẫn chủ tàu, thuyền viên về việc cho phép gia hạn các chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng chỉ thuyền viên do các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp cho thuyền viên đang đảm nhận chức danh trên biển bị hết hạn được gia hạn sử dụng tiếp trong ba tháng.

P.V