Năm 2024, Đắk Nông ưu tiên nguồn lực, thực hiện giảm nghèo bền vững

Thứ ba, 05/03/2024 09:15
UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông giao các sở, ban ngành, địa phương khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo; thực hiện việc giảm nghèo phải xác định rõ nguyên nhân căn cơ, địa chỉ cụ thể, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các cộng đồng, nhóm hộ sản xuất liên kết, theo chuỗi giá trị nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo.

Các đơn vị xác định rõ vai trò của tổ chức Đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác giảm nghèo bền vững và quá trình triển khai chương trình. Cụ thể, Đắk Nông phấn đấu năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo mức 2% trở lên, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo là hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ từ 4% trở lên. Tỉnh ưu tiên đầu tư cho cơ sở hạ tầng thiết yếu, các mô hình làm ăn kinh tế gắn với thế mạnh, đặc thù của địa phương trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; ưu tiên đầu tư cho y tế, giáo dục, chú trọng đào tạo nghề và giải quyết công ăn việc làm cho người nghèo… Tổng kinh phí thực hiện chương trình trong năm 2024 hơn 350 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương gần 320 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Hai huyện thuộc diện nghèo là Đắk Glong và Tuy Đức được ưu tiên phân bổ vốn đầu tư và các tiểu dự án nhiều nhất để hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững.

H.T-B.T