Nghiên cứu thêm về những đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù cho Đà Nẵng

Thứ năm, 21/09/2023 06:45
Ngày 20-9, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp sơ kết 9 tháng hoạt động của Tổ công tác tham mưu, giúp Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Qua rà soát, đến nay, Tổ công tác đã hoàn thành 7/10 nội dung công việc năm 2023. Trong đó đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc ban hành một số chủ trương, đề án, nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết 43 gắn với nhiệm vụ năm 2023. Đáng chú ý là tham gia vào việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 119 của Quốc hội. Các dự án trọng điểm, động lực cơ bản được triển khai đảm bảo tiến độ.

Từ nay đến cuối năm, Tổ công tác tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện 12 chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 43, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Phối hợp với các sở ngành trình cấp có thẩm quyền quan tâm, tạo thuận lợi cho thành phố các cơ chế chính sách đặc thù, tạo nguồn lực phát triển Đà Nẵng; hỗ trợ nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm, liên vùng như nâng công suất cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, dự án bến cảng Liên Chiểu, dự án tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan…

Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những kết quả Tổ công tác đã tham mưu thực hiện thời gian qua, đảm bảo tiến độ, chất lượng, đồng thời đề nghị Tổ công tác cần nghiêm túc tập trung tốt nhất công tác chuẩn bị để sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; tập trung rà soát các nhiệm vụ chưa hoàn thành để triển khai tiếp. Phó Bí thư Thường trực đề nghị Tổ công tác nghiên cứu thêm về những đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù cho Đà Nẵng cũng như đảm bảo tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học. Đồng thời, hỗ trợ thêm nguồn lực để thực hiện các dự án động lực, trọng điểm, liên vùng như: dự án Nâng công suất Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu; tuyến đường ven biển kết nối cảng Liên Chiểu; tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn Hòa Liên - Túy Loan)… Việc đề xuất các cơ chế đặc thù phải bảo đảm tính khả thi, đồng thuận và thống nhất cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Sở KH&ĐT rà soát lại các dự án trọng điểm, động lực, nhất là danh mục các dự án hoàn thành và khởi công trong năm 2023. Các đơn vị, địa phương tập trung công tác giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là Làng đại học Đà Nẵng.

Công Hạnh